سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

سناتور جان مک کین رئیس کمیته قوای مسلح سنای آمریکا طی پیامی در حمایت از قیام

حمایت سناتور جان مک کین از قیام مردم ایران

سناتور جان مک کین رئیس کمیته قوای مسلح سنای آمریکا طی پیامی در حمایت از قیام مردم ایران اعلام کرد: ایالات متحده آمریکا در کنار تظاهرکنندگان شجاعی می ایستد که خواستار آزادی و صلح و پایان دادن به فساد در ایران هستند سناتور جان مک کین در پیام…