سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

سفیر آدام ارلی-min

مقاله «آدام ارلی» سخنگوی سابق وزارت خارجه امریکا در تاون هال درباره قیام قهرمانانه مردم ایران

سفیر آدام ارلی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه امریکا طی مقاله ای در تاون هال درباره قیام مردم ایران نوشت: مردم ایران خواستار ادامه اعتراضات در دهها شهر هستند. تظاهرکنندگان شعار "مرگ بر دیکتاتور" سر می دادند, نه برای رفرم یا اصلاحات بلکه برای…