سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

سرنگونی رژیم خروج از برجام -امریکا

سفر یک مقام وزارت خارجه امریکا به چند کشور برای پیگیری اقدامات تروریستی رژیم در اروپا

وزارت خارجه امریکا با اعلام سفر یک مقام این کشور به اروپا در رابطه با اقدامات تروریستی حکومت آخوندی، اعلام کرد: رژیم ایران همچنان اصلی ترین کشور حامی تروریسم در دنیا است. در سال‌های اخیر، این رژیم توطئه‌های تروریستی در فرانسه، دانمارک،…