سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

سخن روز

آخوند خاتمی؛ در وحشت از استمرار قیام

آخوند احمد خاتمی در نمایش جمعه اخیر تهران، خیلی شدید و غلیظ دربارهٴ قیام‌کنندگان صحبت کرد و عربده کشید: «در فقه ما آن کس که علیه حاکم عادل اسلامی بریزد به‌ خیابان، بزند، بکشد، آتش بزند، باغی است و حکم باغی در فقه ما اعدام است». در حالی که…