برچسب: سایبری وزارت اطلاعات آخوندها

مسعود خدابنده سیامک نادری

رسوایی جدید سایبری رژیم آخوندی و نقل قولهای جعلی از رئیس دفتر ریاست جمهوری فرانسه

مسعود خدابنده سیامک نادری مأموران وزارت اطلاعات آخوندها، پوشش  سایبری آخوندها برای انتشار دروغ سازی هایش مسعود خدابنده سیامک نادری مسعود خدابنده سیامک نادری دوتن از مأموران وزارت اطلاعات آخوندها ...

آخرین مطالب