سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

سازمان مجاهدین خلق ا

واکنش هراس آلود رژیم در قبال گردهمایی عظیم مقاومت در پاریس

گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران در تاریخ9 تیرماه 1397 در سالن ویلپنت پاریس با حضور صدها تن از شخصیتهای برجسته سیاسی از دهها کشور جهان و انبوه عظیمی از هموطنان که از سراسر دنیا که خود را به پاریس رسانده بودند، برگزار شد. گردهمایی امسال…