سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

رژیم ایران سانسور شبکه‌های اجتماعی

فیسبوک هشتاد ودوصفحه، گروه و حساب با منشاء ایران را مسدود کرد

فیسبوک روز جمعه اعلام کرد هشتاد و دو صفحه، گروه و حساب را که منشاء آن ایران بود، به دلیل انتشار اطلاعات غیرواقعی مسدود کرده است. به گزارش خبرگزاری رویتر فیسبوک گفته است این حساب‌ها و صفحات فیس بوکی مردم را در انگلستان و آمریکا هدف قرار…