سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

رژیم ایران از مردم ایران وحشت دارد

گزارش تلویزیون شبکه یک افغانستان به مداخلات حکومت آخوندی در این کشور

به دنبال اعتراف پاسدار شمخانی، دبیرشورای عالی امنیت رژیم به رابطه با طالبان پس از سفرش به کابل، تلویزیون شبکه یک افغانستان درباره مداخلات حکومت آخوندی در این کشور گزارش داد: رژیم ایران به‌دنبال یک استراتژی چند جانبه است و با گسترش…