برچسب: رمز پیروزی و سرفرازی

مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه

مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه ۷آبان۹۸

مریم رجوی در مجلس-ملی فرانسه ، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران روز دوم آبان1398 مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به دعوت گروهای مختلف پارلمانی در کنفرانسی درمجلس ملی ...

کشتار آزادی‌خواهان و مبارزان ایران توسط فاشیسم مذهبی ولایت فقیه

کاظم مصطفوی: دل من نه مرد آن است …

دل من نه مرد آن است که با غمش برآید مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی سعدی اندوه ناشی از غلظت و شدت جنایات آخوندها به قدری جانگداز است که ...

آخرین مطالب