سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

رضا رجب زاده مزدور آخوندها

رضا رجب زاده، از هتل مهاجر تا مزدوری برای آخوندها

در تاریخ 15اسفندماه1392 تعدادی از پادوهای اطلاعات آخوندی طی نامه یی به مالکی، نهایت قدردانی از قتل عام مجاهدان اشرف و محاصره جنایتکارانه اشرف و لیبرتی را به عمل آورده تا راه را برای حملات بیشتر علیه مجاهدان لیبرتی هموار کنند. رضا رجب زاده…