سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

رضا اکبری نسب

رضا اکبری نسب،معرکه‌گیری‌با«شکل‌مار»برای‌پوشاندن‌مشکل«رأی‌من‌سرنگونی»

یکی از مأموران وزارت اطلاعات آخوندی در تبریز، کاسه‌لیسی به نام «رضا اکبری نسب» است که با دست و رویی شسته در آب مرده‌شوی‌خانه و از فرط خوش‌نامی! و سوابق مشعشع خود! چهره از نامحرم می‌گیرد و خود را در لابه‌لای حجاب آخوندی «اسامی جعلی متعدد»…