برچسب: رشت مردم با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه ای»،

مطلبی موجود نیست

آخرین مطالب

در توئیتر ما را دنبال کنید.