سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

رحمان کریمی

رحمان کریمی:‌ وجوه متمایز دو قیام خلق به جان آمده ایران

ابتدا، قیام پرخروش، مهاجم و سراسری مردم ایران را به رهبران پاکباز مقاومت شکوهمند ایران مسعود و مریم قهرمان، به اشرفیان دلاور و اشرف نشانان، به سازمان پرافتخار مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران و تمامی آزادیخواهانی که سرنگونی کل نظام فاسد…