سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

رجوی مریم

مریم رجوی: تمام هموطنان‌ را به پیوستن به‌امواج خروشان آزادیخواهی فرامی‌خوانم

به‌شهیدان‌ سرفرازتان در دورود و تویسرکان و نورآباد و ایذه و شاهین‌شهر و قهدریجان و همایونشهر و جوی‌آباد اصفهان هزاران سلام! قیام‌آفرینان،  دختران و پسران قهرمان ایران!  به‌پاخاستگانی که چهره شهرهای ایران را با نور آزادیخواهی و حق‌طلبی…