سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

راز آتش

راز آتش در چهارشنبه سرخ ـ فروغ پاکدل

در فرهنگ ملتها‌؛ خوب و بد، خیر و شر، نیکی و پلیدی، زشتی و زیبایی‌ و بسیاری از مفاهیم انسانی در کلمات و سمبلهایی خلاصه و تعریف می‌شود. فرهنگ غنی و پربار ایران‌زمین مملو از این واژه‌ها است. گاه با یک کلمه می‌توان یک مفهوم عمیق انسانی یا…