سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

دکتر حسین فرصت

معرفی شورای ملی مقاومت : ازحسین فرصت

انقلاب 57 به‌وسیله آخوندی شیاد ودجال بنام خمینی و باند وشبکه آخوندی‌اش به غارت ویغما رفت واکنون بعداز 40سال ازقله کوه مقاومت وتجارب بسیارتلخ وجانکاه به شناسایی تاریخچه گذشته ‌می‌پردازیم تا ره‌ توشه نسل جوانی باشد که درسال‌های 70و80پا به…