سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

درگیری با نیروهای سرکوبگر

تشکیل پلیس اصناف توسط حکومت ایران برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات در بازار

حکومت آخوندی در هراس از بحران ارزی و اقتصادی و خطر شکل‌گیری اعتراضات در بازار، یک ارگان سرکوبگر دیگر موسوم به پلیس اصناف تشکیل داد. پاسدار رحیمی، سرکرده نیروی انتظامی در تهران با یادآوری نقش بازاریان و اصناف در سرنگونی رژیم شاه گفت: تشکیل…

قیام ایران – شماره ۳۰- شکست ضد تظاهرات آخوندها و ادامه قیام در تهران و شهرستانها و درگیری با…

روز چهارشنبه ۱۳ دی به رغم نمایش رسوای رژیم برای راه انداختن ضد تظاهرات در برخی از شهرهای کشور، مردم به پاخاسته شهرهای مختلف در هفتمین روز قیام سراسری، همچنان به خیابانها ریختند تا انزجار خود را از نظام منحوس ولایت فقیه فریاد کنند. در تهران…