سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

ایران: قتل جوانان محروم بلوچ با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی

روز شنبه ٣ آذر (۲۴نوامبر) دو جوان محروم بلوچ در ایرندگان-خاش (استان سیستان و بلوچستان) که با خودرو خود سوخت حمل می‌کردند، براثر شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر و شعله‌ور شدن خودرو، زنده در آتش سوختند. این حلقه‌ای از زنجیره بی‌انتهای جنایت‌های…

ایران –قیام: فراخوان مریم رجوی به اقدام فوری ملل متحد برای آزادی دستگیر شدگان قیام سراسری

شلیک به تظاهرکنندگان، دستگیریهای جمعی و قتل زیر شکنجه از مصادیق جنایت علیه بشریت است. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خواستار اقدام فوری دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و…