سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

داود باقروند ارشد مزدور

داود باقروند ارشد؛ مأمور وزارت اطلاعات رژیم ایران در اروپا

داود باقروند ارشد یکی از آلت فعل‌های گشتاپوی آخوندی است که پس از یک دهه مزدوری در داخل کشور، اخیراً توسط وزارت اطلاعات در مأموریت‌های خارج کشوری به همراه دو مزدور دیگر به نامهای عیسی آزاده و قربانعلی حسین نژاد بکار گرفته‌شده است. داود…