سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حمید سیاه منصوری مزدور

حمید سیاه منصوری در جمع پاسداران جنایتکار نیروی تروریستی قدس

وزارت اطلاعات یکی از گماشته هایش به نام حمید سیاه منصوری را تحت‌عنوان«اعضای سابق سازمان مجاهدین»، از فرانسه به زیر عبای ولایت فقیه بازگرداند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس به نام تسنیم، در نمایشی در آذر1392 در تهران از مأمور نامبرده…