سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حمدعلی دلاوری

تراوشات مالیخولیایی یک مزدور نورسیده وزارت اطلاعات

اینجانب احمدعلی دلاور که اکنون به دنبال زندگی شخصی خودم هستم، باکمال ناباوری متوجه شدم که سیامک نادری اخیراً یک شوی سیاسی علیه سازمان مجاهدین به راه انداخته است. نامبرده حدود سه و نیم سال پیش در اوایل ورود مجاهدین به آلبانی، به دنبال کار…