سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حمایت خانم عاصمه جهانگیر از قیام مردم ایران.

پیام عاصمه جهانگیر در حمایت از قیام مردم در ایران

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در امور ایران طی پیامی اعلام کرد: شهروندان ایران حق دارند دست به اعتراضات صلح‌آمیز بزنند. برای شهدا تسلیت دارم و مصرانه خواهان خاتمه خشونت هستم.