سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حمایت از قیام مردم ایران

بیانیه مشترک ۱۴۰ پارلمانتر بلژیکی از پارلمان فدرال، سنا، پارلمان اروپا و پارلمان‌های ایالتی در…

فراخوان به حمایت از خواست مردم ایران برای تغییر دموکراتیک  مشروط‌کردن روابط با رژیم به توقف اعدام و نقض حقوق بشر  در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، 140 تن از پارلمانترهای بلژیک، منتخبان مردم این کشور در پارلمان فدرال و سنا و…

درخواست پیترمورفی از وزیرخارجه استرالیا برای حمایت از اعتصاب کامیون‌داران دلیر ایران

پیترمورفی رئیس کمیته استرالیایی‌های حامی دمکراسی در ایران در نامه ای به وزیر خارجه استرالیا، خواستار حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون و قیام مردم ایران شد پیترمورفی در این نامه با اشاره به قیام مردم کازرون می نویسد با وجود استفاده گسترده از…