سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حشت نظام فاسد آخوندی

اطلاعیه قیام-شماره ۴۷ – وحشت نظام فاسد آخوندی و سردمداران آن از خشم مردم به پاخاسته

امام جمعه همدان: دفاتر ۶۰ امام جمعه در جریان قیام مورد هجوم قرار گرفت فاشیسم دینی حاکم بر ایران و سردمداران دزد و جنایتکار آن از باندهای مختلف، از خامنه ای و دیگر آخوندهای حاکم، که در جریان قیام سراسری مردم چشم انداز سرنگونی را به چشم دیده…