سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حسین نعمت اللهی- مجاهد

این بار وزارت اطلاعات با نقاب برادر چشم‌انتظار!-از: حسین نعمت اللهی

در ایامی به سر میبریم که از جرقه اشتیاق مردم برای تغییر بنیادی رژیم آخوندی، حریق برخاسته و قیام سراسری ارتش بیکاران، محرومان، غارت شدگان، گرسنگان و سرکوب شدگان با راه و رسم مجاهدین در تاروپود تمامیت این رژیم؛ لرزه سرنگونی انداخته است.…