سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حسن عزیزی مزدور

حسن عزیزی مامور نبش قبر شده اطلاعات آخوندی را بشناسید

بدنبال شکست مفتضحانه نمایش فرمایشی خامنه ای- مالکی در شرق اشرف در تاریخ 27آبان90، وزارت بدنام اطلاعات، تعدادی از بدنام ترین عوامل خود در خارج کشور از جمله «حسن عزیزی» را به عراق اعزام نمود تا اقدامات نیروی تروریستی قدس علیه اشرف را زیر نظر…