سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حجت سیداسماعیلی مزدور وزارت

حجت سیداسماعیلی مزدور مفلوک وزارت اطلاعات رژیم آخوندی

گزیده ای از «مقالات سایت ایران افشاگر» – اسفند 90 این روز ها که رژیم آخوندی در محاصره بحرانهای لاعلاجش دست و پا می زند.از وضعیت به هم ریخته داخلی و نمایش رسوای انتخاباتی که در پیش رو دارد تا سگ دعواهای گرگها برای چپاول هرچه بیشتر و نیز…