سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حاکمه عاملان و آمران قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی ادامه خواهد یافت.

تجدید عهد کانونهای شورشی با قهرمانان قتل‌عام ۶۷در شهرهای ایران

در سالگرد جنایت خمینی دجال و رژیم ولایت فقیه، که طی آن ۳۰هزار زندانی سیاسی را قتل‌عام کردند، کانونهای شورشی خاطره این قهرمانان سربدار را در شهرهای مختلف ایران گرامی داشتند. تجدید عهد با سربداران قهرمان قتل‌عام سال ۶۷در سی‌امین سالگرد…

نمایشگاه و کنفرانس جنبش دادخواهی در شهرداری شهر سرژی پاریس +فیلم

نمایشگاه و کنفرانسی درباره جنبش دادخواهی قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67در شهرداری شهر سرژی در شمال پاریس، برگزار شد. در شروع کنفرانس در شهرداری سرژی، آزاده عالمی درباره قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67به فتوای خمینی…