سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

جوانان دلیر در میدان آزادی تصویر منحوس خامنه‌ای را پایین کشیدند

ایران: پایین کشیدن تصویر منحوس خامنه‌ای و واکنشهای هراس‌آلود مقامات رژیم

جوانان دلیر در میدان آزادی تصویر منحوس خامنه‌ای را پایین کشیدند. نیروهای سرکوبگر با پرتاب گاز اشک‌آور درصدد پراکنده ساختن مردم برآمدند. تظاهرکنندگان شعار می‌دهند بیشرف بیشرف. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رژیم، با…