سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

جهانبخش سیدمحمدی مزدور

جهانبخش سیدمحمدی عامل وزارت اطلاعات در کرمانشاه

جهانبخش سیدمحمدی متولد سال1336 درکرمانشاه و یکی از مأموران اطلاعات و از گردانندگان ارگان جاسوسی و سرکوبی خانواده ها تحت عنوان «نجات» رژیم در استان کرمانشاه است که به آزار و اذیت خانواده های مجاهدین مشغول است. مأموریت دیگر این گماشته وزارت…