برچسب: جنگ روانی علیه مقاومت ایران

بی بی سی درخدمت فاشیسم مذهبی

بیانیه اعضای مقاومت ایران و نمایندگان و اعضای جوامع ایرانی در اروپا،آمریکا و استرالیا (پشتیبانان مجاهدین خلق ایران) با 315 امضای افزوده امضا کنندگان مجموعاً 1825نفر     آبان- آذر 1398 ...

بیانیه اعضای مقاومت ایران و نمایندگان و اعضای جوامع ایرانی دراروپا،آمریکا و استرالیا (پشتیبانان مجاهدین خلق ایران) سری دوم با 104 امضای افزوده امضاکنندگان سری اول و سری دوم مجموعاً ...

غلامعلی میرزایی عظیم میش مست

غلامعلی میرزایی عظیم میش مست ،دومزدور ، پیش‌پرداخت‌ به رژیم، علیه مجاهدین

غلامعلی میرزایی عظیم میش مست پیش‌پرداخت‌علیه‌مجاهدین برای بازگشت‌دو مزدور غلامعلی میرزایی‌و عظیم میش‌مست به‌زیر قبای ملا غلامعلی میرزایی عظیم میش مست - مزدوران محمدعظیم میش مست تیزابی وغلامعلی میرزایی بسطامی ...

صفحه 1 از 6 1 2 6

آخرین مطالب