سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

جنایت های پنهان یک رژیم پا بگور

تشکیل پلیس اصناف توسط حکومت ایران برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات در بازار

حکومت آخوندی در هراس از بحران ارزی و اقتصادی و خطر شکل‌گیری اعتراضات در بازار، یک ارگان سرکوبگر دیگر موسوم به پلیس اصناف تشکیل داد. پاسدار رحیمی، سرکرده نیروی انتظامی در تهران با یادآوری نقش بازاریان و اصناف در سرنگونی رژیم شاه گفت: تشکیل…

جنایت‌های پنهان یک رژیم پابه‌گور علیه مجاهدین (قسمت سوم)

در قسمتهای قبلی این مقالات، روش دیگری از جنگ کثیف روانی که توسط وزارت اطلاعات علیه مجاهدین هدایت میشود را توضیح دادیم و نمونه‌هایی را توضیح دادیم. اکنون به نمونه‌ای دیگر توجه کنید. نمونه چهارم: یکی‌از خانواده‌های قربانی‌جنگ جنایت‌کارانه‌ای…