برچسب: جنایت‌های پنهان

تحریف-تاریخ

تحریف تاریخ یا «جنگ روایت»؟

تحریف تاریخ صنعت جعل و دروغ تحت عنوان کتاب حربه دیگری در ”جنگ روایت ” علیه مجاهدین تحریف تاریخ - در بخش‌های قبلی از این سلسله مقالات، نشان دادیم چگونه ...

جعل خبر در رژیم آخوندی

جعل خبر و صنعت دروغ تحت عنوان کتاب

جعل خبر  و تحریف تاریخ یا ”جنگ روایت؟!”–قسمت چهارم صنعت جعل و دروغ تحت عنوان کتاب جعل خبر - در قسمت قبلی این سلسله مقالات به بخش کوچکی از حجم ...

دروغ‌پراکنی و فریبکاری‌های رژیم شیطانی آخوندها

محکومیت بسیج دروغ‌پراکنی و فریبکاری نماینده رژیم آخوندی در شورای حقوق بشر توسط هیأت نمایندگی امریکا

محکومیت بسیج دروغ‌پراکنی و فریبکاری نماینده رژیم آخوندی در شورای حقوق بشر توسط هیأت نمایندگی امریکا هیأت نمایندگی آمریکا در مقر اروپایی ملل‌متحد در ژنو طی بیانیه‌یی، بسیج دروغپراکنی و ...

صفحه 1 از 2 1 2

آخرین مطالب