برچسب: جنایت‌های فاشیسم مذهبی

هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران

“هاشم خواستار”وجدان بیدارمعلمان وفرهنگیان مبارز

"هاشم خواستار"وجدان بیدارمعلمان وفرهنگیان مبارز معلمین وفرهنگیان مبارزمیهن همچون سایراقشارتحت ستم دررژیمهای دیکتاتوری شاه وشیخ هرگزدست ازاعتراض برای ایفای حقوقشان برنداشته وبرنمیدارند. همه مردم ایران وبخصوص دانش پژوهان وطنی نام ...

کشتار آزادی‌خواهان و مبارزان ایران توسط فاشیسم مذهبی ولایت فقیه

کاظم مصطفوی: دل من نه مرد آن است …

دل من نه مرد آن است که با غمش برآید مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی سعدی اندوه ناشی از غلظت و شدت جنایات آخوندها به قدری جانگداز است که ...

صفحه 1 از 2 1 2

آخرین مطالب

در توئیتر ما را دنبال کنید.