برچسب: جنایت‌های فاشیسم مذهبی

حسین طائب

حسین طائب کیست؟

حسین طائب کیست؟ حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج حسین طائب طراح نقشه‌های قتل و توطئه‌های مافیایی در نظام ولایت‌فقیه. در کشتن کشیشان مسیحی و ...

تحریف-تاریخ

تحریف تاریخ یا «جنگ روایت»؟

تحریف تاریخ صنعت جعل و دروغ تحت عنوان کتاب حربه دیگری در ”جنگ روایت ” علیه مجاهدین تحریف تاریخ - در بخش‌های قبلی از این سلسله مقالات، نشان دادیم چگونه ...

جعل خبر در رژیم آخوندی

جعل خبر و صنعت دروغ تحت عنوان کتاب

جعل خبر  و تحریف تاریخ یا ”جنگ روایت؟!”–قسمت چهارم صنعت جعل و دروغ تحت عنوان کتاب جعل خبر - در قسمت قبلی این سلسله مقالات به بخش کوچکی از حجم ...

صفحه 1 از 3 1 2 3

آخرین مطالب