سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

جلودار-ستون-زندانیان-اشرف-زنان-مجاهد-بود

جلسه استماع وزیرخارجه امریکا در کمیته روابط خارجی سنای امریکا با حضور اشرف‌نشان‌ها

وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای این کشور ضمن تاکید بر استراتژی جدید آمریکا علیه برنامه ات‌می، مداخلات منطقه یی و برنامه موشکی رژیم آخوندی گفت: مهم است که مردم ایران بدانند که تنها نیستند... ما معتقد هستیم که مردم…

از ب . فرهانی – پرستش حیات (قسمت چهارم-بخش اول)

آفتاب آرمان آفتابی نی ز شرق و نی ز غرب از جان بتافت             ذره وار آمد به رقص از وی در و دیوار ما چون مثال ذره ایم اندر پی آن آفتاب                        رقص باشد همچو ذره روز و شب کردار ما (1) هر آرمان متعالی ریشه در جوهر انسانها…