سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

توسط مجاهدین

وطن امروز: «مریم رجوی… در پیامی معترضان را دعوت به اعتراضات خیابانی کرد»

روزنامه حکومتی وطن امروز (11دی) طی مقاله‌یی پس از اشاره به این‌که قیام ابتدا با خواسته‌ها و شعارهای اقتصادی آغاز شد، اما توسط مجاهدین به سمت دیگری هدایت شد، می‌نویسد: پس از تجمع مردم مشهد در روز اول و تجمع مردم کرمانشاه در روز دوم، مریم…