سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

تلویزیون رژیم سازمان مجاهدین – علیرضا جفعر زاده

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت دوازدهم )

چگونه آخوندها پس ازظهور سازمان مجاهدین‌خلق، مجذوب اندیشه مترقی و پویای آن شده‌ بودند! گواهی رفسنجانی به اینکه در طول تاریخ اسلام جوانانی با این قوت اسلامی و ایمان مانند مجاهدین خلق سراغ نداشته‌است! محمد توسلی، نخستین شهردار تهران پس از…

ارائه کتاب جدید دفتر نمایندگی شورا درباره قتل‌عام ۶۷برای ثبت در رکورد کنگره آمریکا

در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره حقوق‌بشر و مبارزه با افراط‌گرایی، کتاب جدید دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا درباره قتل‌عام سال 67 به‌عنوان سند دربرگیرنده اطلاعات این جنایت معرفی شد و بخشی از آن برای ثبت…

نه به اعدام در ایران

در ایران، نقض حقوق بشر، تمام مردم ایران را هدف قرار داده است؛ از مدافعان حقوق بشر تا زنان و جوانان و معلمان ... راستی چرا زندانیان‌سیاسی در ایران، زجركش یا حلق‌آویز می‌شوند و جهان خاموش است؟ چرا نوجوانان در ایران اعدام می‌شوند و جهان نسبت…

اعتصاب در بازارهای تهران

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت (۱۴مه) بخشهای بزرگی از بازار تهران از جمله بازار پوشاک معروف به بازار کویتی‌ها، بازار کفاشها، بازاریان پاساژ صدف، بخشهایی از بازاریان خیابان سیروس و بازار فروشندگان موبایل در بازار…

از ب . فرهانی – پرستش حیات (قسمت چهارم-بخش اول)

آفتاب آرمان آفتابی نی ز شرق و نی ز غرب از جان بتافت             ذره وار آمد به رقص از وی در و دیوار ما چون مثال ذره ایم اندر پی آن آفتاب                        رقص باشد همچو ذره روز و شب کردار ما (1) هر آرمان متعالی ریشه در جوهر انسانها…

معرفی کتاب ساختار موشکهای بالستیک فاشیسم مذهبی و کنفرانس در باره برنامه موشکی دیکتاتوری آخوندی توسط…

در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشینگتن که توسط دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران برای افشای برنامه موشکی رژیم برگزار شد، شماری از مقامهای ارشد و کارشناسان بین المللی اتمی و موشکی شرکت داشتند. این کنفرانس توسط علی صفوی عضو کمیسیون خارجه…