سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

تظاهرات

تظاهرات در آمریکا- همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران – جمعه ۳۱خرداد۱۳۹۸

تظاهرات ایرانیان در واشنگتن ۱۷ اسفند ۹۷ - عکس از آرشیو مسعود رجوی - پیام شماره ۱۲- ۱۹فروردین ۱۳۹۸: از هموطنان، از مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف‌نشان در کشورهای مختلف درخواست می‌کنم اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه…

تظاهرات بروکسل در همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران -۲۵خرداد ۱۳۹۸

مسعود رجوی - پیام شماره ۱۲- ۱۹فروردین ۱۳۹۸: از هموطنان، از مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف‌نشان در کشورهای مختلف درخواست می‌کنم اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردم‌مان در داخل ایران،…