سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

تظاهرات و درگیری در شهرهای به‌پاخاسته

تظاهرات و درگیری در شهرهای به‌پاخاسته در نهمین روز قیام

قیام ایران-شماره ۳۸: در روز جمعه ۱۵دی (۵ژانویه) در نهمین روز از قیام سراسری مردم ایران، با وجود جو گسترده امنیتی و حضور گسترده نیروهای سرکوبگر، مردم در بسیاری از شهرها دست به تظاهرات زدند. در تهران نیروهای سرکوبگر از گارد ضدشورش تا…