سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

تظاهرات وا عتراضات

تظاهرات اصفهان، شیراز ، مشهد، کرج و شاهین شهر + فیلم

خیزش مردم اصفهان و شیراز از صبح امروز شروع شده است. تظاهرات مردم اصفهان و شیراز در اعتراض به گرانی و بیکاری شروع شد اما به‌سرعت به خیزشی علیه استبداد مذهبی تبدیل شد. در اصفهان جوانان در منطقه شاپور جدید با آتش زدن حلقه‌های لاستیک تظاهرات…