سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

تظاهرات مردم و جوانان به پاخاسته شهرهای مختلف

اطلاعیه قیام – شماره ۲۷ – تظاهرات، درگیری به رغم سرکوب سنگین در ششمین روز قیام

تظاهرات مردم و جوانان به پاخاسته شهرهای مختلف در روز سه شنبه برای ششمین روز ادامه یافت. در رشت تظاهرکنندگان در کوچه پس کوچه های منتهی به سبزه میدان بسوی بسیجی ها نارنجک دستی پرتاب می کنند. در همدان مردم با شعار خامنه ای قاتله ولایتش باطله…