سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

تظاهرات اهواز

تظاهرات بزرگ و راهپیمایی کارگران فولاد در هجدهمین روز خود

کارگران فولاد اهواز روز سه سه شنبه ۶ آذر ماه هجدهمین روز تجمع و تظاهرات بزرگ خود را از مقابل استانداری رژیم در اهواز شروع کردند. کارگران سپس به سمت پل نادری تظاهرات و راهپیمایی کردند و به میدان طالقانی و سپس به خیابان نادری رفتند. کارگران…