سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

تظاهرات اعتراضی مردم کازرون1

عقب‌نشینی رژیم پابه‌گور آخوندی در برابر خیزش زنان شجاع و جوانان و مردم دلیر کازرون پس‌از چندروز…

خروش زنان شجاع و جوانان و مردم دلیر کازرون رژیم آخوندی را ناچار به عقب نشینی کرد. روز چهارشنبه مردم کازرون برای چندمین روز متوالی به تظاهرات گسترده در اعتراض به جدایی بخش‌هایی از کازرون و ایجاد شهرستان جدید دست زدند.  جمعیت: دشمن ما…