سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

تسخیر خودرو پلیس-min

رأی جمهور مردم، هزار کانون شورشی!

دجالیت نظام آخوندی که با رقم سازی نجومی می‌خواست برای موجودیت ضدمردمی‌اش، مشروعیت جعل کند، با موج فراگیر تظاهرات سراسری مردم در شهرهای مختلف میهن پاسخ شایسته خود را دریافت کرد. فریاد مردم عاصی «اصلاح‌طلب! اصولگرا! دیگه تمومه ماجرا!» هرگونه…