برچسب: ترفندهای اطلاعاتی علیه آلترناتیو آخوندها

غلامعلی میرزایی عظیم میش مست

غلامعلی میرزایی عظیم میش مست ،دومزدور ، پیش‌پرداخت‌ به رژیم، علیه مجاهدین

غلامعلی میرزایی عظیم میش مست پیش‌پرداخت‌علیه‌مجاهدین برای بازگشت‌دو مزدور غلامعلی میرزایی‌و عظیم میش‌مست به‌زیر قبای ملا غلامعلی میرزایی عظیم میش مست - مزدوران محمدعظیم میش مست تیزابی وغلامعلی میرزایی بسطامی ...

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست

نامه خانم ماریا کاندیدا المیدا، معاون دادستان کل در دیوان عالی کشور پرتغال به نخست‌وزیر بلژیک ۱۰ژوئیه۲۰۱۸

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران که توسط آلمان دستگیر شده باید به بلژیک مسترد شود اسدالله اسدی دیپلمات تروریست اسدالله اسدی دیپلمات تروریست - ماریا کاندیدا المیدا (معاون دادستان ...

آخرین مطالب