سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

تجمع کارگران نیشکر هفته تپه2

ادامه تظاهرات و راهپیمایی کارگران فولاد در اهواز

دوازدهمین روز تظاهرات و تجمع کارگران فولاد اهواز از اولین ساعات صبح روز چهارشنبه ۳۰ آبان در مقابل استانداری رژیم در اهواز آغاز شد. کارگران تظاهرات خود را از مقابل کارخانه شروع کرده و از خیابان نادری عبور کردند و به مقابل استانداری و…

تظاهرات کارگران فولاد اهواز و حمایت‌های بین‌المللی از اعتصاب کامیونداران

کارگران فولاد اهواز روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق در مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران زحمتکش سپس به سوی فرمانداری رژیم حرکت کرده و دست به راهپیمایی زدند  کارگران خشمگین شعار ‌می‌دادند: نصر من…