سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

به اتش کشیدن خودرو شیراز

روزنامه رسمی کنگره ایالات متحده؛ ثبت اظهارات خامنه ای در هراس از قیام مردم و نقش مجاهدین خلق ایران…

پال گوسار، نماینده کنگره امریکا: ولی فقیه رژیم ایران به حمایت گسترده مردم ایران از سازمان مجاهدین اذعان کرد  مجاهدین باید به عنوان یک سازمان مشروع مقاومت به رسمیت شناخته شوند رکورد کنگره آمریکا کنگره 115 دوره دوم سند شماره 12 از مجموعه…