سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

بساطعلی مشکین فام مامور دوره گرد

بساطعلی مشکین فام مامور دوره گرد وزارت اطلاعات رابشناسید

بساطعلی مشکین فام مامور دوره گرد وزارت اطلاعات درکرمانشاه واسلام آباد رابشناسید بساطعلی مشکین فام از اهالی اسلام آباد و یکی از عوامل وزارت اطلاعات در کرمانشاه است که در خدمت دستگاه قتل و جنایت آخوندها علیه مجاهدین و ساکنان اشرف (محل…