برچسب: باقی‌ماندن برحاکمیت بادست‌زدن به‌هر اقدام شریرانه

محاکمه دیپلمات تروریست آخوندها اسدالله اسدی در بلژیک، به‌تله افتادن خامنه‌ای برای نخستین بار

محاکمه دیپلمات تروریست آخوندها اسدالله اسدی در بلژیک، به‌تله افتادن خامنه‌ای برای نخستین بار

محاکمه دیپلمات تروریست آخوندها اسدالله اسدی در بلژیک، به‌تله افتادن خامنه‌ای برای نخستین بار https://vimeo.com/438443528 محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمب‌گذار رژیمکه نخستین محاکمة یک دیپلمات در حال کار استاز ...

فرار سرمایه‌ها باارقام سرسام‌آور ازایران، اعتراف تلویزیون حکومتی به گوشه‌ای از فجایع حاکمیت ولایت فقیه

فرار سرمایه‌ها باارقام سرسام‌آور ازایران، اعتراف تلویزیون حکومتی به گوشه‌ای از فجایع حاکمیت ولایت فقیه

فرار سرمایه‌ها باارقام سرسام‌آور ازایران، اعتراف تلویزیون حکومتی به گوشه‌ای از فجایع حاکمیت ولایت فقیه https://vimeo.com/438090060 تلویزیون شبکه مستند رژیم آخوندی، روز ۲۱تیر۹۹، درباره فرار سرمایه‌ها با ارقام سرسام‌آور از ...

تأیید احکام‌اعدام سه‌تن‌از دستگیرشدگان قیام آبان۹۸ در قضائیه جلادان

تأیید احکام‌اعدام سه‌تن‌از دستگیرشدگان قیام آبان۹۸ در قضائیه جلادان

تأیید احکام‌اعدام سه‌تن‌از دستگیرشدگان قیام آبان۹۸ در قضائیه جلادان تأیید احکام‌اعدام سه‌تن‌از دستگیرشدگان قیام آبان۹۸ در قضائیه جلادان https://vimeo.com/437347638 به رغم تکذیب دستگاه قضایی رژیم در چند روز اخیر، وکیل ...

مسعود رجوی و اعدام‌وحشیانه درمشهد به‌اتهام نوشیدن مشروبات الکلی که موجی‌از نفرت‌وانزجار را علیه قضائیه جلادان برانگیخته‌است

مسعود رجوی و اعدام‌وحشیانه درمشهد به‌اتهام نوشیدن مشروبات الکلی که موجی‌از نفرت‌وانزجار را علیه قضائیه جلادان برانگیخته‌است

مسعود رجوی و اعدام‌وحشیانه درمشهد به‌اتهام نوشیدن مشروبات الکلی که موجی‌از نفرت‌وانزجار را علیه قضائیه جلادان برانگیخته‌است مسعود رجوی و اعدام‌وحشیانه درمشهد به‌اتهام نوشیدن مشروبات الکلی که موجی‌از نفرت‌وانزجار را ...

اتصال کپسول‌اکسیژن به بیماران‌کرونایی درپارکینگ بیمارستان، گوشه‌ای از فاجعه حاکمیت آخوندی

اتصال کپسول‌اکسیژن به بیماران‌کرونایی درپارکینگ بیمارستان، گوشه‌ای از فاجعه حاکمیت آخوندی

اتصال کپسول‌اکسیژن به بیماران‌کرونایی درپارکینگ بیمارستان، گوشه‌ای از فاجعه حاکمیت آخوندی اتصال کپسول‌اکسیژن به بیماران‌کرونایی درپارکینگ بیمارستان، گوشه‌ای از فاجعه حاکمیت آخوندی https://vimeo.com/436326959 گوشه ای از فاجعه کرونا در بیمارستان ...

درگیری جوانان‌شورشگر ‎باپاسداران خامنه‌ای در امیدیه اهواز

درگیری جوانان‌شورشگر ‎باپاسداران خامنه‌ای در امیدیه اهواز

درگیری جوانان‌شورشگر ‎باپاسداران خامنه‌ای در امیدیه اهواز درگیری جوانان‌شورشگر ‎باپاسداران خامنه‌ای در امیدیه اهواز https://vimeo.com/436326889 امیدیه -خوزستان درگیری جوانان شورشی با مأموران سرکوبگر رژیم تهاجم شجاعانه به مزدوران وآزاد کردن ...

آتش‌گشودن پاسداران‌جنایتکار خامنه‌ای به‌سوی دراویش درمنطقه مریوان

آتش‌گشودن پاسداران‌جنایتکار خامنه‌ای به‌سوی دراویش درمنطقه مریوان

آتش‌گشودن پاسداران‌جنایتکار خامنه‌ای به‌سوی دراویش درمنطقه مریوان آتش‌گشودن پاسداران‌جنایتکار خامنه‌ای به‌سوی دراویش درمنطقه مریوان https://vimeo.com/437034913 مریوان –مرز باشماق آتش گشودن پاسداران خامنه ای به سوی دراویش شماری کشته و مجروح ...

موج‌دستگیری خانواده‌های مجاهدین پس‌از آتش‌تهیه شیطان‌سازی و جنگ‌های روانی علیه مقاومت ایران

موج‌دستگیری خانواده‌های مجاهدین پس‌از آتش‌تهیه شیطان‌سازی و جنگ‌های روانی علیه مقاومت ایران

موج‌دستگیری خانواده‌های مجاهدین پس‌از آتش‌تهیه شیطان‌سازی و جنگ‌های روانی علیه مقاومت ایران موج‌دستگیری خانواده‌های مجاهدین پس‌از آتش‌تهیه شیطان‌سازی و جنگ‌های روانی علیه مقاومت ایران https://vimeo.com/437034949 موج‌دستگیری ...

تحرکات‌مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها دراطراف اشرف۳ هم‌زمان‌با گردهمایی سالانه مقاومت

قراردادوطن‌فروشانه خامنه‌ای باچین و هدردادن منابع و دارائی‌های مردم ایران برای فرار از سرنگونی به‌دست مردم

قراردادوطن‌فروشانه خامنه‌ای باچین و هدردادن منابع و دارائی‌های مردم ایران برای فرار از سرنگونی به‌دست مردم قراردادوطن‌فروشانه خامنه‌ای باچین و هدردادن منابع و دارائی‌های مردم ایران برای فرار از سرنگونی ...

همدستان کارزار شیطان‌سازی وتروریسم رژیم ایران درآلبانی - برنامه پرونده

همدستان کارزار شیطان‌سازی وتروریسم رژیم ایران درآلبانی – برنامه پرونده

همدستان کارزار شیطان‌سازی وتروریسم رژیم ایران درآلبانی - برنامه پرونده همدستان کارزار شیطان‌سازی وتروریسم رژیم ایران درآلبانی - برنامه پرونده https://vimeo.com/436074912 رژیم برای شیطان سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران ...

صفحه 1 از 11 1 2 11

آخرین مطالب