سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

بئاتریس بسرا – نماینده پارلمان اروپا از اسپانیا

کنفرانس همبستگی با قیام مردم ایران با حضور نمایندگان پارلمان از گروه‌های مختلف سیاسی درمقر پارلمان…

فراخوان به اتحادیه اروپا برای وادار کردن رژیم به آزادی فوری زندانیان قیام بیانیه گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا حمایت قانونگذاران اروپایی از قیام مردم ایران بیانیه گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا: درسی و نهمین سالگرد…